İş İngilizcesi ve Genel İngilizcenin birçok ortak noktası vardır ancak İş İngilizcesi, genel olarak iş ortamında geçen kelime ve iletişim biçimleri üzerine yoğunlaşılarak verilir: Okuma, dinleme, yazma becerileri iş görüşmeleri, problem çözme, canlandırma ve telefon görüşmeleri üzerine dersler işlenir.